اهمیت تحقیقات UX

The Importance of UX Research – اهمیت تحقیقات UX

 

تحقیقات UX یک سرمایه گذاری مهم در هر فرایند طراحی است، که شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای بهبود قابلیت استفاده آن از طریق تکنیک های تحقیق، می شود. (مصاحبه، فلش کارت، آزمون های کاربرد پذیری)
هدف تحقیقات کمک به فرایند درک کاربران است. با تاثیر متقابل بر کاربران نهایی، می توانیم درک بهتری از اثر طراحی خود بر کابران بالقوه پیدا کرده و چشم انداز، مفروضات و انتظارهایمان را کنار بگذاریم.

تحقیق میتواند ابتدای فرایند طراحی برای جمع آوری اطلاعات، درمورد مفاهیم و فضایی که طرح آینده در آن قرار خواهد گرفت، وارد شود. این مرحله درکی بنیادی از رفتار کاربر و نیازهای او به شما می دهد که می تواند شامل مصاحبه با مشتری باشد. این می تواند به شما کمک کند بتوانید نماینده کاربران باشید. این میتواند کاربران را از میان وظایف واقعی طرح شما برای شناختن ایرادات عبور دهد.

“test early and often” مثالی رایج در زمینه طراحی کاربری است . به عبارت ساده تر به معنی شروع با حداقل محصول قابل ارتقا است، که توسط کاربران تصدیق می شود، و استفاده از اطلاعات جمع آوری شده برای آگاهی از تغییرات آینده طرح.
رویهم رفته تحقیقات کاربری اهمیت دارد چون شامل پرسش های سطح بالای سهامداران است. روی نیازهای واقعی تمرکز دارد، و تغییراتی که باید انجام شود را اولویت بندی می کند.

 


Hasti_E