پروسه طراحی UX – آزمایش و حل مشکلات

UX Design Process: Problem Solving and Testing

پروسه طراحی UX – آزمایش و حل مشکلات

 

اجازه بدهید با نقل قولی مرتبط با موضوع شروع کنیم :
“تفکر طراحی ، دیدگاهی انسان محور است برای نوآوری که از ابزار طراحی استفاده میکند تا نیاز افراد، امکانات تکنولوژی و شرایط لازم برای موفقیت تجاری را ادغام میکند ”  -تیم براون

خط مشی فرایند طراحی، حل مشکلات از طریق دیدگاهی داده محور است. به این صورت که فرضیه ای می سازد و چندین راه حل سریع و کم هزینه را مورد بررسی قرار داده و با تکرار بهبود می بخشد.
فرایند می تواند به عنوان چرخه ای با سه مرحله اصلی درنظر گرفته شود (طرح، ارزیابی، نمونه اولیه) که شما را از طرح اولیه به محصول نهایی می رساند.

اهمیت تکرار

پیچیدگی مشکلات طرح بهتر است از طریق یک دیدگاه تکرار شونده و کاربر محور ارائه داده شود (منظور جمع آوری اطلاعات و ورودی کاربران واقعی است). با توجه به ماهیت سوالاتی که اشاره شد، نیازهای واقعی، اولویت ها و موارد قابل استفاده مدام در حال تغییر است.
قدم اول فرایند طراحی، تعیین مشکلاتی است که کابران شما به دنبال برطرف کردن آن هستند. آنها به دلیل وجود مشکلشان محصولات شما را خریداری می کنند (به نظر آنها محصول به نوعی قابل استفاده و یا باارزش است).

در مواردی که پیشنهاد راه حل اشتباه باشد، در فرایند تکرارِ طراحی قابل حل است. این مسائل باید از طریق صحبت کردن با کاربران و تعیین اولویت های نیازهای انها صورت گیرد.
پیامد های کار در یک تیم عملا به خرید و تایید دیگران نیاز دارد، و یک فرایند تکرار نیاز افرادی که با چندین شریک یا سهامدار همکاری می کنند را بهتر پاسخ می دهد.