پروسه طراحی UX – درک مبانی طراحی

UX Design Process: Understanding Design Fundamentals : پروسه طراحی UX  – درک مبانی طراحی

در این مقاله شما اصول بنیادی طراحی UX را خواهید آموخت.  همچنین درمورد اینکه یک طرح چه چیزی بیان می کند وتصمیمات بصری که برای برقراری رابطه میان اهداف طرح گرفته می شود، صحبت میکنیم.

نقطه آغاز

یک شروع خوب زمانی است که درک کنیم برای خلق یک ترکیب تاثیر گذار، و به منظور کمک به روابط بصری، چگونه المان های مختلف را کنار هم قرار دهیم.
المان ها، عناصر یک طرح هستند و اصول راهنمایی که چگونگی تناسب المان ها با یگدیگر را بیان میکنند. شکل، رنگ، اندازه و ترکیب مثال هایی در رابطه با المان های طرح هستند.

هماهنگ کردن المان ها به روشی تاثیرگذار نیازمند چندین اصل کلیدی است:

۱- توازن
توازن و تعادل در طراحی می تواند به عنوان تعادل در دنیای فیزیکی مورد توجه قرار گیرد. شکلی بزرگ نزدیک به مرکز میتواند با اشکال کوچک لبه های صفحه موازنه شود.

۲- تباین
تباین شامل قرار دادن تناقضات کنار هم می شود (روشن و تیره، پیش زمینه و پس زمینه و غیره). این باعث بوجود امدن علاقه بصری شده و هماهنگی و یکنواختی موجود در یک طرح را بهم می ریزد.

۳- مجاورت
نزدیکی و مجاورت رابطه ای میان المان های بوجود میارود، و آنها را از طریق حس فاصله متصل می کند.

۴- تنظیم
به ما اجازه می دهد نظم واحدی ایجاد کنیم. تراز کردن عناصر به صورت بصری آنها را به یکدیگر متصل می کند.

۵- تکرار
تکرار از طریق اتصال المان های فردی به یکدیگر، به طرح قدرت می دهد و به ایجاد وابستگی و سازگاری کمک می کند. تکرار می تواند ریتم و تداوم ایجاد کند.

۶- فضا
فضای مثبت و منفی در قلمرو طرح بسیار مهم هستند. فضا، فاصله یا محیط بین، اطراف، بالا، پایین یا داخل المان ها هستند.