یک تعریف سریع از آزمایش کاربرد پذیری

یک تعریف سریع از آزمایش کاربرد پذیری A Quick Definition of Usability Testing

در این مقاله می خواهیم درمورد آزمایش کاربرد پذیری صحبت کنیم
کاربرد پذیری ایده ای است که یه فرد عادی باید بتواند از محصول شما استفاده کرده و محصول به نظرش ساده، کارآمد و بی نیاز از توصیف باشد. علاوه بر اینکه کاربران باید مطمئن شوند که همه چیز درست پیش می رود و درکشان آسان است، طراح مسئولیت دارد محصولی تولید کند که کاربران را مجذوب خود کرده و آنها را مشتاق تجربه آن کند.

این آزمایش معمولا توسط محقق UX یا طراح بوسیله شرکت کننده ای مشابه کاربران واقعی انجام می گیرد. آنها باید وظایف را بصورت واقع گرایانه انجام دهند، و در طی روند انجام کار تحت مشاهده باشند.
آزمایش کاربردپذیری می تواند برای تقویت مجموعه ای از استانداردهای کیفی، پایداری، موفقیت های مشتری استفاده شده و برای مجموعه ای از اعمال آزمایش اندازه گیری شود.

مثال هایی که میتوان طی آزمایش کاربرد پذیری جمع آوری کرد شامل موارد زیر است:
– انتظارات: درک دشواری یک وظیفه معین
–  زمان وظیفه: زمان معین برای انجام هر وظیفه
– رضایت کلی کاربر: درکی کلی از تجربه
– خطاها: هر اشتباه، کلیک یا فعالیت تصادفی.