درباره ما : وردپرس آرنا

آرنا به اصطلاح پارسی معادل عرصه، میدان می باشد که در وردپرس آرنا به معنی سرزمین وردپرس برگرفته شده است.

هدف از راه اندازی سایت، ایجاد قالب های پارسی با استانداردهای روز می باشد. شاخص اصلی قالب های وردپرس آرنا پیاده سازی المان های اختصاصی کامپوزر می باشد. همچنین پلاگین های مورد نیاز توسعه دهندگان وردپرس در گامهای بعدی قرار خواهد گرفت.

البته یکی از بخش های مهم سایت، بخش آموزشی می باشد که ترکیبی از ترجمه مقالات به همراه تجربیات شخصی می باشد.

امیدوارم اوقات خوشی در سایت داشته باشید 🙂