یک تعریف سریع از آزمایش کاربرد پذیری

در این مقاله می خواهیم درمورد آزمایش کاربرد پذیری صحبت کنیم

ارسال شده در


پروسه طراحی UX – آزمایش و حل مشکلات

فکر طراحی ، دیدگاهی انسان محور است برای نوآوری که از ابزار طراحی استفاده میکند تا نیاز افراد، امکانات تکنولوژی و شرایط لازم برای موفقیت تجاری را ادغام میکند

ارسال شده در


پروسه طراحی UX – درک مبانی طراحی

در این مقاله شما اصول بنیادی طراحی را خواهید آموخت. همچنین درمورد اینکه یک طرح چه چیزی بیان می کند وتصمیمات بصری که برای برقراری رابطه میان اهداف طرح گرفته می شود، صحبت میکنیم.

ارسال شده در


۵ هسته اصلی UX

برای درک کامل معنای طراحی UX باید کاری که طراحان UX انجام میدهند تشریح شود. به این منظور پنج هسته اصلی UX را توضیح می دهیم

ارسال شده در


انتخاب ابزار طراحی UX

دورنمای وسیعی از ابزار طراحی وجود داره و انتخاب صحیح از بین آنها آسان نیست. در اینجا به مسائلی که برای انتخاب یک مجموعه مناسب ابزار طراحی UX نیازه اشاره میکنیم.

ارسال شده در